تحلیل و بررسی سبک نوشتاری متون عربی طب سنتی

تحلیل و بررسی سبک نوشتاری متون عربی طب سنتی

تحلیل و بررسی سبک نوشتاری متون عربی طب سنتی (فردوس الحکمه، الحاوی و کامل الصناعه الطبیه) (تألیف: فریبا سلطانی¬فرد، سید علیرضا گلشنی)
کتاب های فردوس الحکمه، الحاوی و کامل الصناعه الطبیه، هرکدام سبک و سیاقی خاص در نوشتن دارند که در بسیاری از آثاری که بعدها به زبان عربی نگارش یافتند، تقلید و تکرار همان ها بودند. درنگ در برخی آثار پدید آمده در قرن¬های دوم تا آغاز قرن ششم نشان می¬دهد که بیش¬تر آثار این قرون به زبان عربی یعنی زبان علمی رایج اوائل دوران تمدن اسلامی است.
در بررسی سبک نوشتاری کتاب¬های مذکور به مسائل زیر توجه شده است:
مختصری درباره نویسنده، بررسی ساختار نگارش کتاب¬ها، بررسی شیوه نگارش نویسنده.
گسترش روزافزون گرایش به طب سنتی و تصحیح و تحقیق متون پزشکی و نیز آموزش متون به زبان عربی در رشته¬های داروسازی سنتی و طب سنتی و نبود کتاب¬های تألیفی در زمینه سبک نوشتاری متون طب سنتی، لزوم پرداختن به چنین موضوعی را ضروری می¬کند. با انجام چنین پژوهشی، پژوهشگران فارسی زبان می¬توانند تصویری روشن از سبک¬شناسی کتاب¬های طب سنتی به زبان عربی به دست آورند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *