مهجوریت قرآن

مهجوریت قرآن

معنای لغوی مهجوریت: مهجور از ماده ی هجر به معنای ترک چیزی که ملزم به تعهد آن هستیم می باشد. به عبارت دیگر هجر به معنای ” دوری کردن بدنی، زبانی یا قلبی ” از شیء یا شخص است.معنای اصطلاحی مهجوریت: در اصطلاح دینی، به معنای دورشدن دل و عمل انسان از قرآن و ترک تلاوت آن می باشد.
“دکتر دیانی”

عکاسی با تلفن همراه (4)

عکاسی با تلفن همراه (4)

گوشی خود را ثابت نگه دارید! با توجه به فناوری هایی که در دوربین تلفن همراه استفاده می شود سعی کنید در هنگام عکاسی گوشی خود را با دو دست نگه دارید تا از پرش و تارشدگی عکس جلوگیری کنید. این موضوع در نور کم اهمیت بیشتری پیدا می کند

نامه های عاشقانه یک پیامبر

نامه های عاشقانه یک پیامبر

دیشب به خودم گفتم: شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می‌رسد. گیاه به روزهایی که رفته، نمی اندیشد، به روزهای می اندیشد که می آید.اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آنچه می‌خواهیم، دست یابیم؟
نامه‌های عاشقانه یک پیامبر | جبران خلیل جبران | مترجم: آرش حجازی
پینوشت: مثالی از روایت اول شخص