استاد مهندس محمد کمالی نژاد

استاد مهندس محمد کمالی نژاد

پژوهشگر دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد و مدرس مفردات پزشکی، حفظ الصحه و تغذیه در دانشکده طب سنتی
سابقه 20 سال پژوهش در حوزه مفردات پزشکی و طب سنتی ایران
دارای بیش از 100 عنوان مقاله نمایه شده در سایت های بین المللی و ملی
راهنمایی و مشاوره ده ها پایان نامه در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی
برخی از آثار:
کتاب «برگ کهن»
کتاب «بابونه»