استاد محمد قائم خانی

استاد محمد قائم خانی

سوابق و فعالیتهای جناب آقای محمد قائم خانی به شرح ذیل است :

  • 9سال سابقه ی نویسندگی
  • 3سال تدریس عناصر داستان
  • 2سال دانشگاه شریف (دوره های عمومی)
  • چندین کتاب در دست چاپ
  • 2سال سابقه ی فعالیت مطبوعاتی در رابطه با ادبیات داستانی (خرد نامه همشهری)
  • برگزاری جلساتی درحوزه نقد کتاب
  • داور (مرحله اول) جشنواره ی داستان کوتاه خاتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *