کشف

کشف

کشف در اصطلاح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، فرایند آگاهی شخصیت اصلی یا یکی از شخصیت‌های اصلی اثر داستانی از نکته‌ای اساسی است که تا آن لحظه بر او مجهول بوده‌است. این فرایند غالباً در لحظهٔ اوج یا گره‌گشایی روی می‌دهد
شریفی، محمد. محمدرضا جعفری | فرهنگ ادبیات فارسی | فرهنگ نشر نو و انتشارات معین

آب (6)

آب (6)

نوشیدن آب خنک (نه خیلی سرد) بهترین راه برای رفع تشنگی است؛ در کسی که معده سالمی داشته و به اندازه آب بنوشد! برای خنک کردن آب باید آب را داخل یخچال گذاشت و از انداختن یخ داخل آب به شدت پرهیز کرد؛ چرا که وقتی یخ ذوب می شود و جرم آن در آب حل می شود؛ به شدت برای اعصاب مضر است و حکما نوشیدن چنین آبی را نهی کرده اند. (القانون فی الطب، ابن سینا، کتاب اول، فن دوم، تعلیم دوم)

گره گشایی

گره گشایی

گره‌گشایی در اصطلاح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به حادثه یا حوادثی اطلاق می‌گردد که به دنبال اوج داستان یا نمایشنامه روی می‌دهد و باعث گشایش گره‌افکنی‌های پیشین می‌گردد و معمولاً سرنوشت قهرمان و یا شخصیت‌ها را معلوم می‌کند
شریفی، محمد. محمدرضا جعفری | فرهنگ ادبیات فارسی | فرهنگ نشر نو و انتشارات معین

آب (5)

آب (5)

در برخی حالات فرد احساس تشنگی دارد؛ ولی با نوشیدن آب سرد (هر چند خیلی زیاد هم بنوشد)، تشنگی اش برطرف نمی شود. به این حالت، عطش کاذب گفته می شود و دلیل آن، وجود یک خلط مزاحم در معده است که طبیعت برای دفع آن، طلب آب می کند. امّا آب سرد قابلیت دفع آن را ندارد. این حالت معمولاً بعد از خوردن غذاهای غلیظ یا لزج مثل ماهی، کله پاچه، ماکارانی و غذاهای شور رخ می دهد که درمان آن، صبر بر تشنگی و نوشیدن جرعه جرعه آب گرم شیرین شده با کمی عسل و یا جوشانده دارچین و زنجبیل است. (مفرح القلوب، ارزانی، ج 3، ص 781 و 782)

سعدی (1)

سعدی (1)

“آنکه خدا را وصف کرد، محدودش نمود و آنکه محدودش کند، او را به شمار آورده، و آنکه خدا را به شمار آورد، ازلیت او را باطل کرده است، و کسی که بگوید: خدا چگونه است؟ او را توصیف کرده، و هر که بگوید: خدا کجاست؟ مکان برای او قائل شده است، خدا عالم بود آنگاه که معلومی وجود نداشت، پرورنده بود آنگاه که پدیده ای نبود و توانا بود آنگاه که توانایی نبود.”

قسمتي از خطبه ١٥٢ نهج البلاغه