کارگاه سبک زندگی

کارگاه سبک زندگی

برخی از مهمترین اصولی که به حفظ سلامتی کمک می کنند عبارتند از:
1- به اندازه کافی فعالیت جسمی داشته باشید.
– زمان مناسب برای ورزش، حدود دو ساعت پس از مصرف غذا است.
– معمولا در سنین بالا، بهترین فعالیت جسمی پیاده روی است.
2- فقط زمانی که گرسنه هستید غذا میل کنید.
– مصرف غذا هنگامی که غذای قبلی هضم نشده، عامل رخت بر بستن سلامتی است.
– پرخوری، به دستگاه گوارش صدمه زده و نفخ ایجاد می کند.
3- خواب به موقع (سرشب) بسیار اهمیت دارد.

تعریف پیرنگ

تعریف پیرنگ

تعریف پیرنگ در اصل، از فن شاعری ارسطو مایه می‌گیرد. ارسطو، پیرنگ را متشکل از سه بخش می‌داند: آغاز که حتماً نباید در پی حادثۀ دیگری آمده باشد، میان که هم در پی حوادثی آمده و هم با حوادث دیگری دنبال می‌شود، و پایان که پیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشین است.
فرهنگ اصطلاحات ادبی | سیما داد | انتشارات مروارید

خواب و بیداری (8)

خواب و بیداری (8)

خواب بیش از اندازه موجب افزایش سردی و تری شده و به انرژیهای بدن صدمه وارد میکند،اگر برای طولانی مدت ادامه پیدا کند اعمال دستگاه گوارش مختل شده و ذهن سنگین و کسل میشود.
بی خوابی در ابتدا موجب افزایش حرارت و خشکی شده و در صورت افراط موجب سردی و خشکی میشود و برای بدنهای خشک یعنی صفراوی ها و سوداوی ها مناسب نیست.کمبود خواب همچنین موجب تیرگی رنگ پوست میشود(حفظ سلامتی، محسن ناصری، ص 46)

پژوهش های قرآنی نوین

پژوهش های قرآنی نوین

پژوهش های امروزی در زمینه ی قرآن بسیار ارزشمند و از جامع نگری خاصی برخوردارند ولی فاقد عمق می باشند. لذا اگر بتوانیم این تحقیقات را با شیوه های تحقیقی قدیم تلفیق کنیم، یعنی در واقع جامع نگری با عمق همراه شود، بسیار مفید فایده خواهد بود.
“دکتر حاجی عبدالباقی”

پِی‌رنگ

پِی‌رنگ

پِی‌رنگ طرح، چهارچوب، و نظم و ترتیب منطقی حوادث در اثر ادبی یا هنری مانند داستان، نمایشنامه، و شعر است
فرهنگ فشردۀ سخن | حسن انوری | انتشارات سخن
پینوشت : واژۀ «پیرنگ» را جمال میرصادقی برای این معنی از هنر نقّاشی به وام گرفته است؛ به معنای طرحی که نقّاشان بر روی کاغذ می‌کشند و بعد آن را کامل می‌کنند.