کاراکتر

کاراکتر

در یونان کهن کلمه “کاراکتر” علاوه بر معنا و مفهومی که ارسطو برای تراژدی از آن استنباط کرده است، عبارت از طرح های منثوری بود از تیپ های مختلف آدم ها که در الگوی خاصی گنجانده شده بودند.
پینوشت: کاراکتر از ریشه “Kharassein” به معنی حکاکی کردن و عمیقا خراش دادن گرفته شده است.شاید کلمه در اصل، سانسکریت و به معنای خراشیدن فارسی امروز باشد.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز

آب (8)

آب (8)

نوشیدن مداوم آب خیلی سرد نیز سبب کاهش حرارت غریزی، تضعیف قوای حیوانی و طبیعی، آسیب رسیدن به اعصاب و ورم اندام های داخلی و تولید نزله است و تکرار این کار توصیه نمی شود. (ذخیره خوارزمشاهی، جرجانی، ج 2، ص 27)

آب (7)

آب (7)

زیاد خوردن آب خیلی گرم (آب جوش ولرم شده) خوب نیست و معده را ضعیف می کند؛ امّا می توان از آن برای شست و شوی معده و دستگاه گوارش (مثلاً در رفع یبوست بصورت ناشتا)، تحلیل نفخ و باد دستگاه گوارش، تصفیه ریه و باز شدن صدا بهره برد. آب نیم گرم مضرت بیش تری داشته و نوشیدن آن بعد از غذا سبب ایجاد حالت تهوّع و فساد هضم می شود. (خلاصه الحکمه، عقیلی خراسانی، ج 1، ص 460)