دوره تخصصی تفسیر قرآن کریم (ویژه بانوان)

دوره تخصصی تفسیر قرآن کریم (ویژه بانوان)

دوره تخصصی تفسیر قرآن کریم (ویژه بانوان)  هر هفته یکشنبه ها از ساعت 16 تا 17:30 (سوره دهر)در مؤسسه نوین پژوه برگزار می گردد.

مدرس این دوره، سرکار خانم برهانی (حافظ کل قرآن کریم) می باشند.

از عموم بانوان قرآن پژوه دعوت می گردد در این نشست ها شرکت بفرمایند.

دوره بصورت رایگان تشکیل می شود.

دوره تخصصی شرح نهج البلاغه (ویژه بانوان)

دوره تخصصی شرح نهج البلاغه (ویژه بانوان)

دوره تخصصی شرح نهج البلاغه (ویژه بانوان)  هر هفته یکشنبه ها از ساعت 15 تا 16 در مؤسسه نوین پژوه برگزار می گردد.
مدرس این دوره، سرکار خانم صلواتی (استاد حوزه) می باشند.
از عموم بانوان علاقمند به شنیدن معارف علوی دعوت می گردد در این نشست ها شرکت بفرمایند.
دوره بصورت رایگان تشکیل می شود.

لقمه های کوچک

لقمه های کوچک

لقمه های غذا را کوچک بردارید و خوب بجوید؛ چرا که هضم غذا از دهان شروع می شود. بدین ترتیب کمک بزرگی به دستگاه گوارش خود کرده اید و از سوءهاضمه در امان خواهید بود. (خلاصه الحکمه، عقیلی خراسانی، ج 1، ص 464 و ج 2، ص 825)