شخصیت پویا

شخصیت پویا

شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او و یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق بـاشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. این تغییرات اساسی و مهم است و ممکن است در جهت سازندگی یا ویرانگری شخصیت عمل کند.
عناصر داستان | جمال میرصادقی | انتشارات سخن

زمان غذا خوردن

زمان غذا خوردن

زمانی که گرسنه شدید و غذای قبلی کاملا هضم شد، اقدام به خوردن غذای جدید کنید و قبل از سیری کامل، دست از غذا بکشید. در زمان بروز گرسنگی واقعی، غذا خوردن را زیاد به تعویق نیاندازید. (القانون فی الطب، ابن سینا، کتاب اول، فن سوم، تعلیم دوم)

سلامت روان

سلامت روان

اصطلاح همکاری: هنگامی بکار می رود که وابستگی افراد مورد تأکید می باشد.همکاری، مسوولیت مشترک، حمایت و پشتیبانی واژه هایی هستند که مرتبط با یکدیگر بکار می روند.واژه مسوولیت مشترک زمانی بکار می رود که چشم انداز اجتماعی وسیع تری مدنظر باشد.

شخصیت ایستا

شخصیت ایستا

شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد. به عبارت دیگر؛ در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او اثر نکند یا اگر تاثیر کند، میزان تاثیر کم باشد.
عناصر داستان | جمال میرصادقی | انتشارات سخن

راه نجات

راه نجات

هر كس تقوای الهی پیشه كند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌كند و او را از جایی كه گمان ندارد، روزی می‌دهد.
سوره مبارکه طلاق/آیات ۲و۳

آب (11)

آب (11)

برخی زمان ها برای مصرف آب مناسب نیست و نوشیدن آب عوارضی به همراه دارد؛ از جمله این زمان ها:
– بعد از خوردن میوه های آبکی (مانند خربزه، هندوانه، زردآلو و ….)؛ که باعث فساد هضم آن ها و بروز بیماری های متعددی می شود.
– در حین خواب و قبل از خواب و بلافاصله پس از برخاستن از خواب؛ چرا که باعث ضعف مغز می شود.
– بعد از خوردن مواد شیرین یا چرب یا شور. (حفظ الصحه ناصری، گیلانی، ص 119 و 120)