وظایف صحنه

وظایف صحنه

صحنه، سه وظیفه اساسی را می تواند در داستان به عهده بگیرد:
1) فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت ها و وقایع داستان .
2) ایجاد فضا و رنگ با حال و هوای داستان، حالت شادمانی یا غم انگیزی، شومی، ترسناکی و حالت شاعرانه ای که خواننده به محض ورود به دنیای داستان حس می کند .
3) به وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت ها و وقوع حوادث تاثیری عمیق و تعیین کننده به جا نگذارد، دست کم بر نتیجه آن ها مؤثر واقع شود.
عناصر داستان | جمال میرصادقی

ساده خوری

ساده خوری

سعی کنید تا حد توان در هر وعده غذایی از یک نوع غذا استفاده کنید؛ ولی یک نوع غذا را بیش از حد مصرف نکنید و در وعده های مختلف، تنوع غذایی را رعایت کرده و از همه گروه های غذایی بسته به سن، فصل و مزاج خود بهره ببرید. (حفظ الصحه ناصری، گیلانی، ص 100)

صحنه

صحنه

زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می گیرد، صحنه می گویند.
داستان حتما باید در جایی اتفاق بیفتد و در زمانی به وقوع بپیوندد . از این نظر، کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می افزاید .
امروزه نویسندگان به صحنه و صحنه پردازی، بیشتر اهمیت می دهند و نسبت به آن توجه خاصی دارند; زیرا که جامعه شناسی معاصر، تاکید بسیاری بر محیط زیستی انسان دارد .
عناصر داستان | جمال میرصادقی

قدم زدن بعد از غذا

قدم زدن بعد از غذا

چند قدم راه رفتن بعد از صرف غذا و سپس دراز کشیدن به پهلوی راست و سپس پهلوی چپ به هضم بهتر غذا کمک شایانی می کند. (خلاصه الحکمه، عقیلی خراسانی، ج 2، ص 819)

شخصیت مسطح

شخصیت مسطح

شخصیت مسطح، شخصیتی است راکد، که در مقابل حوادث همیشه رفتاری یک سان دارد و هرگز، رفتار بعدی اش، ناقض رفتار قبلی اش نیست؛ حادثه در او چندان تاثیری ندارد و تحجر بر وجود او حاکم است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز