کارگاه هنر نقاشی

کارگاه هنر نقاشی

نخستین جلسه کارگاه هنر نقاشی با حضور استاد محترم، سرکار خانم احمدپور (کارشناس ارشد نقاشی) و نونهالان عزیز در تاریخ سه شنبه ۳ مرداد ماه ۹۶ در موسسه نوین پژوه برگزار شد. این کارگاه عضو جدید هم می پذیرد.

کارگاه علم تمرین و تغذیه ورزشی

کارگاه علم تمرین و تغذیه ورزشی

کارگاه علم تمرین و تغذیه ورزشی با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر حسین ایمانی (متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران) وجناب آقای دکتر مجید حسن قمی (متخصص تغذیه و کارشناس تغذیه معاونت درمان وزارت بهداشت) و دانش آموختگان تغذیه و رژیم درمانی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۹۶ در موسسه نوین پژوه برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه جامع طب

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه جامع طب

کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه جامع طب با حضور استاد محترم جناب آقای دکتر زارعیان (دستیار دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران) و پژوهشگران طب سنتی در تاریخ سه شنبه، ۳ مرداد ماه ۹۶ در موسسه نوین پژوه برگزار گردید.