روح و روان

روح و روان

سلامت روان انسان به این است که قوای آن آرامش داشته باشد و عارضه‌ای از عوارض روحی روانی مانند خشم، ترس و یا بی‌تابی انسان را تحریک نکند و بر او غالب نشود. (گزیده ای از ترجمه مصالح الأبدان و الأنفس، ص ۱۶۸)