روز پزشک

روز پزشک

مهمترین اصول برای حفظ سلامتی عبارتند از:
۱- ورزش مناسب
۲- مدیریت برنامه غذایی
۳- مدیریت برنامه خواب
🔸” معظم تدبیر حفظ الصحة؛ هو أن یرتاض، ثم تدبیر الغذاء، ثم تدبیر النوم ” (قانون ابن سینا، کتاب اول، مبحث حفظ الصحه)
🔹ابو علی سینا (۴۲۸-۳۷۰ هجری) فیلسوف، حکیم و متفکری بزرگ است. برخی از کتاب های مهم ابن سینا عبارتند از: کتاب القولنج، کتاب عن المیزان، کتاب المعاد، کتاب الموسیقی.
پاکسازی بدن

پاکسازی بدن

زدودن سموم که ناگزیر در هریک از مراحل هضم و متابولیسم مواد غذایی ایجاد می شود یا از بیرون (از طریق کودهای کشاورزی، نگهدارنده های شیمیایی، رنگ های مورد استفاده در صنایع غذایی، آلودگی آب و هوا، مواد آرایشی و …) وارد بدن می شود؛ نقش مهمی در حفظ سلامتی بشر دارد. همچنین نگهداری مواد حیاتی در بدن، برای سلامتی اهمیت دارد. (حفظ سلامتی، محسن ناصری، ص ۸۸)

روز داروسازی

روز داروسازی

محمد بن زکریای رازی(۲۴۰-۳۱۱ ه.ق) طبیب، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که بیش از ۲۰۰ رساله و کتاب تألیف کرده است. از بین آن ها می توان به: الحاوی، الطب المنصوری، المرشد، من لایحضره الطبیب و  برء الساعة، المدخل التعلیمی و …. اشاره کرد.
🔹 رازی همواره غذادرمانی را بر دارودرمانی مقدم داشته است:
مَهما قدرتَ أن تعالجَ بالأغذیة فلا تعالجَن بالأدویة و للماهر بطبایع الأغذیة فیها یتسع(نقل از نسخه خطی المرشد رازی، کتابخانه مجلس، ص ۳۶)
تا زمانی که می توانی بیمار را با رژیم غذایی مناسب درمان کنی، هرگز اقدام به درمان با دارو مکن و این با کسب شناخت و مهارت در امر طبایع و خصوصیات غذاها حاصل شود.
پاکسازی طبیعی و طبی

پاکسازی طبیعی و طبی

پاکسازی مواد زائد بدن یا به شکل طبیعی مانند دفع مدفوع و ادرار و عرق، عادت ماهیانه، سکسکه، ترشحات واژن، دفع منی و …. انجام می ‌شود یا توسط پزشک با استفاده از روش هایی مثل ایجاد اسهال، تعریق، فصد، حجامت، سونا و …. صورت می گیرد. (مروری بر کلیات طب سنتی ایران، ناصری و همکاران، ص ۷۲)