پاکسازی طبیعی و طبی

پاکسازی طبیعی و طبی

پاکسازی مواد زائد بدن یا به شکل طبیعی مانند دفع مدفوع و ادرار و عرق، عادت ماهیانه، سکسکه، ترشحات واژن، دفع منی و …. انجام می ‌شود یا توسط پزشک با استفاده از روش هایی مثل ایجاد اسهال، تعریق، فصد، حجامت، سونا و …. صورت می گیرد. (مروری بر کلیات طب سنتی ایران، ناصری و همکاران، ص ۷۲)