اهمیت فعالیت بدنی کودکان

اهمیت فعالیت بدنی کودکان

امروزه فعالیت بدنی کودکان کاهش و فعالیت ذهنی و نفسانی آنان افزایش یافته است و این موجب می‌شود تمرینات بدنی که برای شکل‌گیری و تقویت سیستم عصبی عضلانی و استخوانی و اراده و عزم لازم است؛ کاهش یابد. و این موجب کسالت، اضطراب و کم توانی کودکان و جوانان جامعه می‌شود.
برای جلوگیری از این امر لازم است مادران از غریزه کنجکاوی کودک برای آشنایی با طبیعت و چهار عنصر حیاتی آن یعنی خاک، آب، هوا و آتش در جهت بهبود فعالیت بدنی آنان بهره جویند.
حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران، ناصری، ص ۱۱۹
سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

تاریخ زبان و خط در ایران را به سه دوره می توان تقسیم کرد :
دوره ی نخست تا پایان پادشاهی هخامنشیان (330 قبل میلاد)را در بر می گیرد. دوره ی میانه از سلوکیان آغاز می شود و پس از اشکانیان و ساسانیان با مرگ یزدگرد سوم (651 قبل میلاد)به انجام می رسد و دوره ی سوم عصر اسلامی به شمار می رود که با خط کوفی آغاز می شود.
“منبع :درآمدی بر خوشنویسی _قلیچ خانی”
فرخی سیستانی

فرخی سیستانی

متولد (۳۷۰ ه.ق) در غزنه سیستان.
٭ بزرگترین شاعر قصیده سرای پارسی است. در بیان و تعبیر افکار و احساسات مهارت خاص داشت.
🔴 از آثار او:
-با کاروان حُلّه
-داغگاه
-دیوان اشعار
موضوع  قصیده های فرخی سیستانی بیشتر در وصف بهار و جوانی تا مدح پادشاهان است .
-گل بخندید وباغ شد پدرام
ای خوشا این جهان بدین هنگام
-چون بنا گوش نیکوان شد باغ
ازگل سیب و ازگل بادام
سرانجام وی در سال(۴۲۹ ه.ق)در غزنه سیستان درگذشت.
منابع؛ برگزیده ای از:
📔دیوان حکیم فرخی سیستانی؛دکتر محمد دبیر سیاقی
📙فرخی سیستانی؛ دکتر بصیر کامجو