خط

خط

خط کوفی به دلیل شکل و حروف گرافیکی که دارد در زمینه های معماری و سفال گری و سایر هنرها مثل طرح روی سکه بسیار کاربرد داشته است . در ادوار نخست در نوشتن متن ها نیز استفاده می شد اما کم کم جای خود را به خط نسخ که خواناتر بود داد.

خواب روزانه

خواب روزانه

برگرفته از سخنرانی های جناب آقای  دکتر محسن ناصری در کارگاه های زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایران در موسسه نوین پژوه