سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

خط نسخ مغربی،به شیوه ای از خط نسخ گفته می شود که خوش نویسان و کاتبان مغرب زمین آن را می نوشته اند. در این گونه خط نسخ ،دهان حروف عین و غین و چشمه حروف ص و ض گشاده نوشته میشده است و دامن میم دارای حلقه ای متمایل به طرف راست و آغاز و انجام حروف بزرگ و دور آن ها کم بوده است. ابن خلدون از گونه خط مزبور یاد کرده و درباره زیبایی آن که به زیبایی خط مشرقی نمی رسیده سخن گفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *