سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

خط نسخ توسط هنرمندان بسیاری، از ابن مقله تا محمد قمی در قرن 12 قمری , مورد تکامل قرار گرفت و بر زیبایی آن افزوده شد. اما قله درخشان خط نسخ، میرزا احمد نیریزی است. او به دربار شاه سلطان حسین صفوی راه یافت و به لقب سلطانی مفتخر شد و با قلم قدرتمند خویش و نبوغ خود این خط را به اوج کمال رساند . به خاطر احترام به وی، نام نسخ ایرانی را به نام نسخ نیریزی می شناسند. تصویر فوق مربوط به صفحه ای از قرآن بسیار نفیسی است که به قرآن امام عصر شهرت دارد و او آنرا وقف امام عصر کرده است.
✅ “منبع:درامدی بر خوشنویشی _قلیچ خانی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *