سیر تکامل خط در ایران

سیر تکامل خط در ایران

ابن مقله خط هایی را که از کوفی منشعب شده بود تکمیل ساخت و اصل خط ها را بر مبنای سطح و دور پایه گذاری کرد و خطوط سته را قانون مند کرد. بنیاد و شالوده این خطوط بسیار شبیه همدیگر است. همین شباهت ها باعث شد که تنها خط ثلث (به نمایندگی از محقق،ریحان،توقیع ،رقاع) و خط نسخ که ساختاری متفاوت از دیگر خط ها دارد تا امروز استوار بماند.دلیل دیگر استفاده کمتر از این خطوط پیدایش نستعلیق بود.

✅ “منبع :درآمدی بر خوش نویسی _قلیچ خانی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *