معرفی کتاب

معرفی کتاب

این کتاب با عنوان *التجارب* اثر نویسنده ای ناشناس است که تجربه های پزشکی پزشک مشهور ایرانی محمد بن زکریای رازی را به نقل از یکی از شاگردانش که خود در آن تجربه ها حضور داشته نقل کرده است.
نویسنده این کتاب را در ۳۲ باب تنظیم کرده و آن را -به مانند شیوه رازی در کتابهایش- با سخن گفتن درباره بیماری های اندام های فوقانی بدن آغاز و با سخن گفتن درباره بیماری های اندام های تحتانی بدن به پایان برده است.
روش او در عرضه مطالب بدین شکل است که ابتدا درباره حالت فرد بیمار سخن می گوید. سپس به تبیین داروها و غذاهایی که رازی برایش تجویز کرده می پردازد و گاه در ادامه پرسش شاگرد رازی را از وی درباره آن بیماری مطرح می کند.
کارگاه حفظ سلامت

کارگاه حفظ سلامت

دومین جلسه کارگاه حفظ سلامتی، دوره متوسطه با تدریس ارزشمند استاد محترم جناب آقای دکتر محسن ناصری در روز پنج شنبه 11 مرداد 97 در موسسه نوین پژوه اندیشه کوثر برگزار شد. در حاشیه این کارگاه، هنرمند پیشکسوت جناب آقای غلام حسین الطافی با حضور گرم هنرجویان جوان به خلق آثار وزین نقاشی خط پرداختند و فضای کارگاه آکنده از نشاط ، شادابی، هنر و زیبایی شد.