آغاز ثبت نام دوره چهارم طرح بینش مطهر

آغاز ثبت نام دوره چهارم طرح بینش مطهر

مرحله سوم طرح بینش مطهر در روزهای سه شنبه با تدریس استاد محترم سرکار خانم دکتر مسعود از ساعت 10 تا 12 در موسسه نوین پژوه در حال برگزاری می باشد.

تدریس رحله 4 و 7 نیز با حضور استاد ارجمند سرکار خانم دکتر وثوق در صبح روزهای دوشنبه از ابتدای مهر آغاز خواهد شد.

شماره تماس: 093605821098