ایام فاطمیه

ایام فاطمیه

حضرت فاطمه (س):
هرکس عبادت و کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، خداوند بهترين مصلحت ها و برکات خود را براي او تقدير مي نمايد. (بحارالانوار، ج ۶٧، ص ٢۴٩)