مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد پنجم)

مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد پنجم)

مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد پنجم) (گردآوری و تنظیم: متانت سیفایی، مجید مصطفوی؛ زیر نظر دکتر محسن ناصری)
مجموعه عظیم آثار استاد دکتر سید جلال مصطفوی در مجلدات متعدد چاپ خواهد شد که به تدریج در نوبت چاپ قرار می¬گیرد. جهت معرفی مجلد 5 از قلم آن دانشمند فقید استفاده   می-شود:
اینک توجه عموم پزشکان و به خصوص استادان دانشکده¬های پزشکی در پنج قاره جهان از ژاپن گرفته تا ایالات متحده آمریکا را به این نکته جلب می¬نماید که این ذره بی¬مقدار، نگارنده این سطور که یک پزشک اهل ایران یعنی کشوری در حال رشد هستم و در طول مدتی متجاوز از شصت سال با تلاش و کوششی مداوم و خستگی ناپذیر به مطالعه و تحقیق در طب قدیم ایران بر مبنای قانون ابن سینا مشغول می¬باشم، توانستم ارزش واقعی عقاید ابن سینا، آن نابغه قرون و اعصار را درک کنم. ناگفته نماند که اکنون در حالی مشغول نوشتن این سطور می¬باشم که در آستانه سن 90 سالگی!! و در منتها درجه خستگی و شکستگی قوا به سر می¬برم و مفهوم گامپرتز را به خوبی در خود احساس می¬کنم.
بخشی از کتاب (فصل چهارم/صفحه 332)

مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد ششم)

مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد ششم)

مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی (جلد ششم) (گردآوری و تنظیم: متانت سیفایی، مجید مصطفوی؛ زیر نظر دکتر محسن ناصری)
جلد ششم از مجموعه آثار ارزشمند مرحوم دکتر مصطفوی در حوزه دارو می¬باشد. اینک بخشی از مطالب استاد در اینجا نقل می¬شود:
برای حل مسأله دارو که در تمام طول قرن بیستم لاینحل مانده و به صورت معمایی جلوه¬گر شده است، قبل از هر چیز باید به این نکته بسیار دقیق و مهم توجه داشت که درمان بیماری¬ها منحصراً به وسیله داروها انجام نمی¬گیرد، بلکه عواملی بسیار متعدد و گوناگون از قبیل عوامل روانی و رژیم¬های غذایی و حمام¬های طبی و ماساژهای برقی و دستی و ورزش و انواع عوامل فیزیکی و مکانیکی مانند نور و به¬ویژه اشعه حیات¬بخش آفتاب و حرارت و دوش آب سرد و گرم و کلیه روش¬های جراحی و تغییر آب و هوا ارتباط نزدیک با درمان¬شناسی دارد.
بخشی از کتاب (فصل ششم/صفحه 121)