حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی

حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی

حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران (ویرایش دوم) (تألیف: دکتر محسن ناصری)
کتاب حفظ سلامتی بارها تجدید چاپ شده که چاپ ویرایش دوم آن توسط انتشارات نوین پژوه سینا صورت گرفته است. در زیر، قسمتی از مقدمه این کتاب را می¬خوانید:
تجربه نشان می¬دهد به دلایلی چند، ساده¬نویسی مسئولانه برای مخاطب عمومی در مسائل مربوط به پزشکی و سلامت به مراتب از نگارش علمی با مخاطب ویژه دشوارتر است؛ زیرا ضمن رساندن اطلاعات باید به¬گونه¬ای عمل کرد که پیامد ناصوابی نداشته باشد.
استاد دکتر محسن ناصری چهره علمی و گرانقدر دانشگاهی کشور که علاوه بر زمینه تخصصی فارماکولوژی و سالها تدریس در دانشگاه¬های مختلف، از نوادر زمان ما در طب سنتی و از سرمایه¬های ملی کشور در عرصه میراث پزشکی ایرانی-اسلامی می¬باشند و جامعه علمی کشور بخصوص دستیاران دوره Ph.D طب سنتی از گنجینه وسیع دانش ایشان بهره¬ها گرفته و می¬گیرند، در یک حرکت پر خیر و مردمی به تألیف کتابی همت گماشته¬اند که ضمن در بر داشتن مطالب متنوع و سودمندی در زمینه تأمین سلامتی، بر اساس آموزه¬های طب سنتی، اطلاعات جامع، کاربردی و قابل اطمینانی را با بیانی ساده به مخاطبین مختلف در سطوح متنوع و مختلف تحصیلی ارائه می¬کند؛ به نحوی که همگان بتوانند از آن به بهترین وجهی بهره¬مند شوند. در عین حال، به تناسب موضوع، از هشدارهای بازدارنده از افراط و تفریط نیز در این اثر غفلت نشده است.
بخشی از مقدمه استاد دکتر محمد مهدی اصفهانی