خواب روزانه

خواب روزانه

برگرفته از سخنرانی های جناب آقای  دکتر محسن ناصری در کارگاه های زندگی سالم از دیدگاه طب سنتی ایران در موسسه نوین پژوه

تدابیر ویژه میانسالان

تدابیر ویژه میانسالان

مزاج افراد میانسال، سرد و خشک است. لذا تمام دستورات و غذاهای آن ها باید گرم و تر باشد:

1️⃣ بهترین کارها برای سلامتی این گروه، افزایش زمان خواب و حمام نمودن و نوشیدنی و غذای مناسب مزاج می باشد.
2️⃣ از فصد و حجامت و زالو خودداری نمایند؛ زیرا تولید خون در این افراد کم می باشد.
3️⃣ نرم نگه داشتن مدفوع و دفع ادرار کافی، ضروری است. بهترین پاکسازی برای میانسالان، اسهال معتدل است.
4️⃣ پیاده روی و فعالیت های بدنی مختلف خفیف تا متوسط و ماساژ معتدل با روغن مفید است.
5️⃣ استفاده از بوها و عطرهای مناسب توصیه می شود.

📚 حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران، ناصری، ص ۱۲۴