عبدالرحمن جامی

عبدالرحمن جامی

✅ جامی (۸۱۷ ق) در جام متولد شد.
✅ وی ملقب به خاتم الشعرا؛ شاعر، موسیقی دان و ادیب  نامدار ایرانی بوده است.
✅ در دیوان جامی به مواردی چون سفر، حوادث و دل آزردگی ها و ملالت ها و نیایش اشاره شده است.
✅ از آثار جامی علاوه بر دیوان جامی میتوان بر :
-هفت اورنگ
-بهارستان
اشاره کرد.
🔸  ببین نعمت و شکر نعمت بگوی
ببین زلت و دل ز زلت بشوی

🔸  ز شکر است نعمت فزایش پذیر
اگر مرد راهی ره شکر گیر

✅ جامی در سال ۸۹۸ ق در شهر هرات در گذشت و آرامگاه وی نیز در شهر هرات می باشد.

منبع: زندگینامه شاعران ایرانی
📝حسن گُل

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری

✅ متولد  سال (۵۴۰ ق) در نیشابور و یکی از عارفان و شاعران پر آوازه ی ایران می باشد.
✅ از جمله آثار عطار:
-دیوان اشعار
-منطق الطیر
-تذکره الاولیا
-اسرارنامه و….

🔸 گر مرد رهی ز رهروان باش
در پردهٔ سرخون نهان باش

🔸 بنگر که چگونه ره سپردند
گر مرد رهی تو آن چنان باش

✅ سرانجام وی در سال (۶۱۸ ق) به دست سربازان مغول کشته شد.

🔴*۲۵ فروردین ماه* روز بزرگداشت عطار نام گذاری شده است.

منبع؛گزیده ای ازشرح احوال عطار
📝بدیع الزمان فروزان فر

نظامی گنجوی

نظامی گنجوی

در سال (۵۳۵ ق) متولد شد.
وی شاعر و داستان سرای ایرانی بوده است.
🔸از آثارش به جز دیوان حکیم نظامی می توان به :
هفت پیکر
-خسرو و شیرین
-لیلی و مجنون
اشاره کرد.
– هر چه در نظم او ز نیک و بد است
همه رمز و اشارت خرد است
-هر یک افسانه‌ای جداگانه
خانهٔ گنج شد نه افسانه
سرانجام در سال (۶۰۸ ق) درگذشت. آرامگاه وی در جمهوری آذربایجان است.
21 اسفند روز بزرگداشت نظامی نام گذاری شده است.
منبع:نظامی گنجوی؛حسین محمد زاده صدیق
حکیم سنایی

حکیم سنایی

حکیم_سنایی
متولد (۴۷۳ ق) در غزنی؛ (افغانستان امروزی)
از بزرگترین شاعران قصیده سرا و مثنوی سرای ایرانی است.
🔻آثار وی به جز دیوان اشعار شامل:
-حدیقه الحقیقه
-سیر العباد الی المعاد
-طریق التحقیق
-کارنامه بلخ و…. می باشد.
✅  اندیشه و زهد و عرفان ازمهم ترین محور های موضوعی در قصاید سنایی است.
سرانجام او در سال(۵۴۵ق) در زادگاهش در گذشت.
🔸غم خوردن این جهان فانی هوس است
از هستی ما به نیستی ، یک نفس است
نیکویی کن اگر تو را دسترس است
کین عالم یادگار بسیار کس است.
منبع:
اندیشه ها وآثار حکیم سنایی؛دکتر محمود فتوحی
ناصر خسرو

ناصر خسرو

در سال ۳۹۴ ق در بلخ متولد شد.
وی شاعر و فیلسوف و جهانگرد ایرانی بود و در خداشناسی و دینداری، سخت استوار و ملقب به حجت بود.
از آثار او میتوان:
-دیوان اشعار فارسی و عربی
-زادالمسافرین
-سفرنامه
-جامع الحکمتین را نام برد.

-نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن ز سر باد و خیره‌سری را

-بری دان از افعال چرخ برین را
نشاید ز دانا نکوهش بری را
سرانجام وی در سال ۴۸۱ ق درگذشت.
منبع:احوال و آثار ناصر خسرو
📝هما آقا جعفری
منوچهری دامغانی

منوچهری دامغانی

شاعر نیمه قرن ۵ ام هجری قمری است. در میان سرایندگان فارسی زبان، منوچهری  بیشترین تاثیر را از ادبیات عرب  گرفته است. بیشتر اشعارش درباره ی طبیعت است . دیوان اشعار از آثار منوچهری دامغانی است. منوچهری را می توان خالق قالب مسمط  نامید.
-خیزید و خز آرید که هنگام خزان‌ست
باد خنک از جانب خوارزم وزان‌ست-آن برگ رزان بین که برآن شاخ رزان‌ست
گویی به مثل پیرهن رنگرزان‌ست

آرامگاه منوچهری دامغانی در گنبد زنگوله دامغان است.
منبع:دیوان منوچهری دامغانی
📝دکتر محمد دبیر سیاقی