وظایف صحنه

وظایف صحنه

صحنه، سه وظیفه اساسی را می تواند در داستان به عهده بگیرد:
1) فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت ها و وقایع داستان .
2) ایجاد فضا و رنگ با حال و هوای داستان، حالت شادمانی یا غم انگیزی، شومی، ترسناکی و حالت شاعرانه ای که خواننده به محض ورود به دنیای داستان حس می کند .
3) به وجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت ها و وقوع حوادث تاثیری عمیق و تعیین کننده به جا نگذارد، دست کم بر نتیجه آن ها مؤثر واقع شود.
عناصر داستان | جمال میرصادقی

صحنه

صحنه

زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می گیرد، صحنه می گویند.
داستان حتما باید در جایی اتفاق بیفتد و در زمانی به وقوع بپیوندد . از این نظر، کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می افزاید .
امروزه نویسندگان به صحنه و صحنه پردازی، بیشتر اهمیت می دهند و نسبت به آن توجه خاصی دارند; زیرا که جامعه شناسی معاصر، تاکید بسیاری بر محیط زیستی انسان دارد .
عناصر داستان | جمال میرصادقی

شخصیت مسطح

شخصیت مسطح

شخصیت مسطح، شخصیتی است راکد، که در مقابل حوادث همیشه رفتاری یک سان دارد و هرگز، رفتار بعدی اش، ناقض رفتار قبلی اش نیست؛ حادثه در او چندان تاثیری ندارد و تحجر بر وجود او حاکم است.
قصه نویسی | رضا براهنی | نشر البرز