سرطان فراتر بیاندیشید

همراهان گرامی کانال نوین پژوه، خوشبختانه یکی از آثار چاپ شده انتشارات نوین پژوه سینا که زیرمجموعه موسسه نوین پژوه می باشد در شبکه سلامت سیما از برنامه “همین امشب” معرفی شد. معرفی کتاب “سرطان فراتر بیاندیشید” همراه با مصاحبه تلفنی با مترجم کتاب، سرکار خانم دکتر آرمیتاسادات حسینی که اینک گزیده ای از این برنامه تقدیم عزیزان می شود.